Medlemslogin

Uddannelseskrav

Fagområdet brystkirurgi

Praktiske forhold

Uddannelsens varighed er 24 måneder inkl. fokuseret ophold på Plastikkirurgisk afdeling (1 måned), Onkologisk afdeling (1 uge), Billeddiagnostisk afdeling (1 uge) og Patologi (2 dage).

Forudsætninger:
Speciallæge i kirurgisk speciale.

Uddannelsesmål

Teoretisk indhold:
  • Indgående kendskab til brystets anatomi, fysiologi og patologi (herunder benigne lidelse i brystet, præmaligne tilstande og maligne tilstande).
  • Kende principperne for brystundersøgelse inkl. detaljeret anamnese. Kendskab til indikationer for og begrænsningerne ved de forskellige radiologiske undersøgelses procedurer i forskellige aldersgrupper.
  • Selvstændigt kunne udføre klinisk undersøgelse og biopsi.
  • Have en indgående viden om principperne involveret i følgende:
   • Brystpatologi
   • Benigne tilstande: fibroadenomatose, mastalgi, cyster, papilsekretion, duktektasi, benigne brysttumores, mastitis og absces samt gynækomasti.
   • Præmaligne og maligne tilstande: LCIS, DCIS, Pagets disease of the nipple, cancer mammae, mastitis carcinomatosa, lokalt avanceret mammacancer, mammacancer ved graviditet og amning og mammacancer hos mænd.
   • Strålebehandling ved cancer mammae (kurativ, adjuverende og palliativ)
   • Kemoterapi mod cancer mammae i præoperativ og adjuverende behandling og ved avanceret sygdom.
   • Kendskab til behandling af umiddelbare postoperative komplikationer /tilstande som: serom, sårinfektion og blødning/hæmatom.
   • Kendskab til behandlingsprincipperne for senkomplikationer som: lymfødem, strengdannelse, kroniske postoperative smerter og vingescapula.
   • Kende de forskellige former for lokoregionalt recidiv: recidiv i mastektomifeltet, residuale mamma og regionalt lymfeknuderecidiv og kunne redegøre for såvel kirurgiske som onkologiske behandlings principper.
   • Anvendelsen af hormonmanipulation og -substitution specifikt for kvinder med cancer mammae eller kvinder med øget risiko for udvikling af cancer mammae.
   • Anvendelsen af biologiske midler mod cancer mammae.
   • Genetisk rådgivning. Den uddannelsessøgende skal være i stand til at rådgive kvinder i højrisiko for udvikling af cancer mammae.

Praktisk indhold

Diagnostik

Det forventes at den uddannelsessøgende erhverver sin viden om diagnostiske procedurer dels ved at deltage i multidisciplinære konferencer og dels ved i klinikken at modtage nyhenviste patienter, initialt sammen med speciallæge og senere selvstændigt i klinikken.
Den uddannelsessøgende bør som minimum have denne funktion én gang ugentlig.

Benigne sygdomme i brystet

Viden om håndtering af benigne sygdomme i brystet forventes at være en del af den erfaring som den uddannelsessøgende erhverver ved at arbejde i klinikken.

Det forventes at den uddannelsessøgende har viden om håndtering af: inflammatoriske tilstande, benigne læsioner i brystet og indikationer for eventuel operation, samt om håndtering af gynækomasti hos mænd.

Behandling af primær cancer mammae

Den uddannelsessøgende skal kunne tage stilling til hvilken kirurgisk procedure der hos den enkelte patient skal anbefales og kunne redegøre for baggrunden for denne beslutning.

Den uddannelsessøgende skal foretage disse operationer og ved uddannelsens afslutning gøre dette selvstændigt.

Den uddannelsessøgende skal også deltage i (assistere) operationer hvor der foretages primær eller sekundær rekonstruktion.

Den uddannelsessøgende skal have mulighed for at arbejde på klinikker hvor plastikkirurger med særlig interesse for mamma er tilknyttet således at principperne for onkoplastisk kirurgi kan erhverves.

Ved at assistere ved operationer og deltage i kliniske undersøgelser og samtaler med patienter hvor den kirurgiske mulighed for rekontruktion vil blive diskuteret, vil den uddannelsessøgende erhverve sig viden om rekonstruktive og onkoplastiske procedurer. (Dette eventuelt via fokuseret ophold på plastikkirurgisk afdeling).

Onkologi

Den uddannelsessøgende skal have viden om de protokoller der ligger til grund for den adjuverende behandling og kunne informere patienten herom.

Denne viden forventes erhvervet ved deltagelse i multidisciplinære konferencer med bl. a. onkolog, ved selvstudier og ved fokuseret ophold på onkologisk afdeling.

Den uddannelsessøgende forventes at have deltaget i diskussion og behandling af mindst 10 kvinder med avanceret sygdom. (Lokaliseret avanceret sygdom og fjernmetastaser).

Multidisciplinære konferencer

Den uddannelsessøgende skal deltage i de multidisciplinære konferencer.

Palliativ behandling

Den uddannelsessøgende skal som led i behandlingen af terminale cancerpatienter også erhverve viden om palliativ behandling.

Krav til uddannelsesafdelinger:

  • At afdelingen har et stort patientgrundlag: mindst 250 brystkræftoperationer per år.
  • At afdelingen indgår i et såkaldt integreret diagnostisk system, som beskrevet af Sundhedsstyrelsen 1 og i DBCG’s retningslinier 2 .
  • At afdelingen kan tilbyde praktisk operativ træning i et omfang, der sikrer, at den uddannelsessøgende kan opfylde kravene til tekniske færdigheder jf. uddannelsesprogrammet.
  • At afdelingen har et formelt samarbejde med en plastikkirurgisk afdeling, og at der er et samarbejde omkring specielle operationer som f.eks. mastektomi kombineret med primær rekonstruktion.
  • At afdelingen har en samarbejdsaftale med den plastikkirurgiske afdeling som sikrer, at den uddannelsessøgende får 1 måneders plastikkirurgisk ansættelse.
  • At afdelingen har en samarbejdsaftale med den onkologiske afdeling der sikrer, at den uddannelsessøgende i løbet af ansættelsen kan komme på et fokuseret studieophold af mindst 1 uges varighed.
  • At afdelingen har et formaliseret samarbejde med den onkologiske afdeling, der varetager efterbehandling, og at der er regelmæssige fælles konferencer hvor onkologerne deltager sammen med kirurger, radiologer og patologer.
  • At afdelingen kan tilbyde passende forskningsopgaver med henblik på at opfylde kravene til akademiker-kompetencen for den uddannelsessøgende jf. uddannelsesprogrammet.
  • At afdelingen ved hjælp af betalt frihed giver den uddannelsessøgende mulighed for at deltage i møder og kurser.
  • At afdelingen til hver uddannelsessøgende knytter en vejleder, med fagområde- kompetence.

Certificering:

Når ovenstående uddannelsesforløb er fuldført kan anmodning om certificering sammen med dokumentation for fuldførelse af uddannelsesprogrammet indsendes til Dansk Brystkirurgisk Selskabs certificeringsudvalg.

Certificeringskrav ses her: Certificering mammakirurgi marts 2017

Der er mulighed for Europæisk certificering www.uemssurg.org

Referencer:

 • Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft.
 • 2. reviderede udgave. Sundhedsstyrelsen. www.sst.dk/publ/vejledninger
 • DBCG Retningslinier www.dbcg.dk