Medlemslogin

Uddannelsesafdelinger

Krav

  • At afdelingen har et stort patientgrundlag: mindst 250 brystkræftoperationer per år.
  • At afdelingen indgår i et såkaldt integreret diagnostisk system, som beskrevet af Sundhedsstyrelsen 1 og i DBCG’s retningslinier 2.
  • At afdelingen kan tilbyde praktisk operativ træning i et omfang, der sikrer, at den uddannelsessøgende kan opfylde kravene til tekniske færdigheder jf. uddannelsesprogrammet.
  • At afdelingen har et formelt samarbejde med en plastikkirurgisk afdeling, og at der er et samarbejde omkring specielle operationer som f.eks. mastektomi kombineret med primær rekonstruktion.
  • At afdelingen har en samarbejdsaftale med den plastikkirurgiske afdeling som sikrer, at den uddannelsessøgende får 1 måneders plastikkirurgisk ansættelse.
  • At afdelingen har en samarbejdsaftale med den onkologiske afdeling der sikrer, at den uddannelsessøgende i løbet af ansættelsen kan komme på et fokuseret studieophold af mindst 1 uges varighed.
  • At afdelingen har et formaliseret samarbejde med den onkologiske afdeling, der varetager efterbehandling, og at der er regelmæssige fælles konferencer hvor onkologerne deltager sammen med kirurger, radiologer og patologer.
  • At afdelingen kan tilbyde passende forskningsopgaver med henblik på at opfylde kravene til akademiker-kompetencen for den uddannelsessøgende jf. uddannelsesprogrammet.
  • At afdelingen ved hjælp af betalt frihed giver den uddannelsessøgende mulighed for at deltage i møder og kurser.
  • At afdelingen til hver uddannelsessøgende knytter en vejleder, med fagområde- kompetence.

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Pakkeforløb for Brystkræft 2018 

DBCG retningslinier www.dbcg.dk