Medlemslogin

Retningslinjer

DBKS har nedenstående anbefaling til præoperativ billeddiagnostik hos patienter uden kræftsuspekte symptomer, når elektiv kirurgi planlægges:

  • Kvinder > 40 år, på hvem der planlægges større kosmetiske brystindgreb, typisk reduktionsplastik, anbefales mammograferet senest ½ år præoperativt. Det forudsættes, at kvinderne ikke har disponerende faktorer til brystkræft.
  • På kvinder med genetisk disposition til brystkræft og/eller som tidligere er opereret for DCIS eller cancer mammae bør der foreligge en klinisk mammografi, som er < 3 måneder gammel.

Det er velkendt, at der på dette faglige område mangler hårde data, og det kan forekomme mangelfuldt undersøgt. Derfor er retningslinierne overalt i verden præget af usikkerhed. Og præget af, at det (heldigvis) er sjældent, at der findes malignitet eller præmaligne forandringer i væv, der fjernes ved reduktionsplastik: Se Acta Oncol. 2018 Jan;57(1):170-173. doi: 10.1080/0284186X.2017.1400178. Epub 2017 Dec 4.

Eftersom konkret viden er sparsom, er anbefalingerne baseret på en blanding af sund fornuft og traditioner i både ind- og udland. Bryst- og plastikkirurgerne i Odense har foruden ovennævnte undersøgelse også gennemført en grundig gennemgang af praksis i Danmark, som kan læses her: Dan Med J. 2015 May;62(5):A5076. Vi vægter resultaterne og overvejelserne heri lidt ad modum St. Gallen – konferencerne, hvor praksis og faglig konsensus danner baggrund for en generel anbefaling.