Medlemslogin

Karrieredagen

Karrieredagen 2015

Karrieredag på Københavns universitet, Panum, d 8.oktober 2015

Karrieredag på Københavns universitet, Panum, den 8.oktober 2015

På karrieredagen er der repræsentanter fra næsten samtlige medicinske specialer, lægelige organisationer, medicinske firmaer og store private firmaer.

De besøgende er lægestuderende fra alle semestre, læger, undervisere og andre interesserede.

Der gøres et imponerende og helhjertet arbejde for at informere om specialet med udredning og behandling af brystsygdomme med hovedvægten på brystcancer. .

Helle Holtveg, Rigshospitalet og Susanne Bokmand, Herlev Hospital var repræsentanter for Dansk Bryst Kirurgisk Selskab.

Der var mange interesserede, som spurgte ind til specialet, palperede mammatumorer og fandt sentinel nodes på dertil indrettede fantomer .

Alle havde en god og givende dag

 

Susanne Bokmand

Karrieredag5Karrieredag3Karrieredag2