Medlemslogin

Formandens beretning 2016

I løbet af 2015 har der været afholdt 2 møder i bestyrelsen, nemlig 21. maj og 13. november. Vi har bl.a. arbejdet med nationale retningslinjer for præoperativ mammografi ved plastikkirurgiske operationer og anbefalet, at der foreligger en højst 6 mdr. gammel klinisk mammografi på kvinder > 40 år. Vi har diskuteret certificeringskrav og besluttet at fastholde krav, der er i overensstemmelse med UEMS-kravene og dermed kræve to års ansættelse på en uddannelsesafdeling i brystkirurgi.

Certificeringsudvalget har i 2015 godkendt 1 ny kollega som akkrediteret brystkirurg.
Uddannelsesudvalget har arbejdet med rekrutteringsopgaver ved bl.a. karrièredage på universiteterne, brystkirurgisk uddannelse samt muligheden for både introstillinger og hoveduddannelsesforløb i brystkirurgi. Hoveduddannelseskurser i brystkirurgi arrangeres fortsat to gange årligt af tre af bestyrelsens medlemmer.

DBKS valgte dec. 2015 en repræsentant i mammografiscreenings-databasen. Det blev Professor Niels Kroman fra Rigshospitalet.

Foreningens afholdt videnskabelige møder i maj og november. Vi har igen nydt godt af muligheden for at afholde majmødet i tilslutning til Aarhus Workshop. Der blev afholdt en fri-foredragssession og derpå GF. Abstracts til foredrag og referat af GF kan ses på hjemmesiden.

I forbindelse med DKS’ årsmøde i november 2015 havde vi æren og fornøjelsen af besøg af Peter Dubsky fra Wien, som er en utroligt videnskabeligt produktiv kirurg, og som holdt to blændende foredrag om bl.a. kirurgi efter Præoperativ Kemoterapi. Hans præsentationer kan ses på selskabets hjemmeside.

DBKS’s webredaktør, Christian Jess Mark, har igen i år arbejdet flittigt med nævnte hjemmeside, som på ny er opgraderet og forbedret. Mange links og medlemslisten var crashet, men er netop blevet korrigeret og på ny funktionsdygtige. Sammen med nyhedsbreve vil vi bruge hjemmesiden flittigt til at kommunikere nyt til medlemmerne: Vi udlægger links til relevante instanser, herunder eksempelvis til Lægehåndbogen, hvor der nu ligger opdaterede retningslinier for håndtering af brystkirurgiske problemer. Endvidere lægger vi diverse artikler og præsentationer ud fra foredrag og kurser samt indlæg af relevans for selskabet i den offentlige debat, f.eks. debatten om privatisering af sundhedsvæsenet, der til Selskabets beklagelse er et offensivt punkt i den nuværende regerings sundhedspolitik.

Således har selskabet også i år gjort sig gældende på mange fronter i ambitionen at arbejde for medlemmernes og brystkirurgiens bedste interesse.

Herlev maj 2016
Niels Bentzon
Formand