Medlemslogin

Fagområdebeskrivelse

Mammakirurgi /Brystkirurgi

Fagområdebeskrivelsen er fra Lægevidenskabelige Selskaber hjemmeside

BaggrundBrystkirurgi bedrives i tiltagende grad både i her i landet og i udlandet på mere eller mindre selvstændige afdelinger eller centre, hvor den operative behandling varetages af dedikerede specialister. Områdets selvstændige karakter er understreget af, at der er etableret egentlige videnskabelige selskaber som European Society of Mastology (EUSOMA) og Dansk Brystkirurgisk Selskab (DBKS).
Afgrænsning eller definitionDet brystkirurgiske fagområde omfatter hovedsagelig brystkræftkirurgi, men også nogen benign brystkirurgi bortset fra en del rekonstruktive og kosmetiske indgreb, som varetages i det plastikkirurgiske speciale. Udredning og behandling af brystkræft er det dominerende arbejdsområde, men fagområdet dækker også benigne brystsygdomme. En forudsætning for på overlægeniveau at varetage funktionerne i en mammakirurgisk klinik, som defineret i retningslinier udsendt af EUSOMA[1], er fagområdekompetence, som kun kan erhverves efter en målrettet uddannelse og efterfølgende certificering.
BegrundelseBrystkirurgi i Danmark er nu stærkt centraliseret. Således er antallet af afdelinger, hvor brystkræft opereres, reduceret fra 61 i 1990 til 12 i 2013, og danske brystkræftpatienter bliver i dag behandlet på afdelinger, der årligt varetager operation på 150 – 800 nydiagnosticerede brystkræftpatienter. Dette er i tråd med de internationale anbefalinger1. Dette indebær bedre behandling for den enkelte brystkræftpatient2. En forudsætning for, at sådanne højt specialiserede afdelinger kan drives, er, at der kan rekrutteres kirurgiske specialister, der gennemgår målrettet uddannelse for at erhverve de fornødne kompetencer. Dette fordrer, at brystkirurgi er et eget fagområde.
Organisatorisk og strukturel placering

– specialer involveret i fagområdets funktionUdviklingen tyder på, at brystkirurgien vil blive yderligere centraliseret og samlet på færre centre med 250-800 nye brystkræftpatienter per år, hvilket svarer til 6-12 afdelinger i Danmark eller 1-2 centre i hver region.Brystkirurgiske centre skal jf. anbefalingerne udover kirurgiske specialister også kunne sikre et tæt samarbejde med radiologer, patologer, onkologer og plastikkirurger. Brystkirurger skal have en indsigt i disse tilgrænsende områder, der kun kan erhverves ved en fokuseret uddannelsesindsats.
Lægelig kompetenceDansk Kirurgisk Selskab har udfærdiget et toårigt uddannelsesprogram for fagområdet. Fagområdeuddannelse i mammakirurgi kan gennemføres på 24 måneder. Grundlaget for uddannelsen er speciallægeanerkendelse i kirurgi eller i et af de 4 øvrige kirurgiske grundspecialer. Basalviden og færdigheder forudsættes opnået i hoveduddannelsen i specialet kirurgi. Hvis den uddannelsessøgende har en baggrund fra et af de andre kirurgiske specialer, forudsættes denne basalviden og disse færdigheder opnået ved supplerende uddannelse.
Internationale forholdBrystkirurgi er organiseret forskelligt i Europa. I de nordiske lande har der været en tradition for at mamma- og endokrinkirurgi er knyttet til hinanden under det fælles kirurgiske speciale, og i Norge er man i gang med at etablere et egentligt kirurgisk speciale i Mamma-Endokrinkirurgi. I Tyskland er brystkirurgien integreret i gynækologien. I Storbritannien har man mange steder etableret selvstændige breast units, mens man i Holland er gået mere i retning af brystkirurgiske underenheder i større onkologisk-kirurgiske afdelinger. Udviklingen har dog alle steder gået i retning af, at mammakirurgien centraliseres i større centre struktureret efter EUSOMA- retningslinierne[1].
Supplerende uddannelsesvejledningReferencer:1. EUSOMA. The requirements of a specialist breast unit. Eur J Cancer 2013; 49: 3579-3587.2. Kingsmore D, Hole D, Gillis C. Why does specialist treatment of breast cancer improve survival? The role of surgical management. Br J Cancer 2004; 90: 1920-5.
Fagområdebeskrivelsen er udarbejdet afDansk Kirurgisk Selskab og Dansk Brystkirurgisk Selskab