Medlemslogin

DRG Takster

DRG-taksterne udtrykker sygehusenes gennemsnitlige driftsudgifter inden for hver DRG-gruppe. Taksterne bliver beregnet ved at koble den faktiske aktivitet og omkostningerne.

Se taksterne på følgende side: http://www.sum.dk/Sundhed/DRG-systemet/Takster.aspx