Medlemslogin

Diagnoseliste

BENIGNE TUMORER

 • DN63.9 – tumor mammae uden spec. Anbefales alene benyttet som henvisningsdiagnosen for formodet benign tumor.
 • DD17.7C – lipom i mamma
 • DD24.9 – NEOPLASMA BENIGNUM MAMMAE (evt med suffix)1A: fibroadenoma mammae, C: papilloma ductuli mammae D: adenoma of the nipple, E: phylloides tumor i mammae F: harmatoma mammae, G: fibromatosis mammae/desmoid tumor W: neoplasma benigna mammae, anden

BENIGNE TILSTANDE

 • DN60.0 – cystis mammae solitaria (enkelt cyste)
 • DN60.1 – multiple cyster i bryst
 • DN60.2 – fibroadenomatosis mammae
 • DN60.3 – atypisk hyperplasi  (suffix A duktal, B lobulær)
 • DN60.4 – ectasia ductus mammae
 • DN60.8A – mikroforkalkninger i bryst
 • DN60.9 – dysplasia mammae benigna uden spec.
 • DN62.9 – hypertrophia mammae
 • DN62.9A – gynækomsti (mænd)
 • DN64.0 – fissura et fistula papillae mammae (suffix A alene fissur, suffix B alene fistel)
 • DN64.1 – liponecrosis mammae
 • DN64.2 – atrofia mammae
 • DN64.3 – galactorhoea non puerperalis
 • DN64.4 – mastodyni  ( suffix A cyklisk, B non cyklisk)
 • DN64.5A – flour papillae mammae
 • DN64.5B – induratio mammae
 • DN64.5C – inversio papillae mammae
 • DN64.5D – papilla mammae retracta
 • DN64.8A – deformatio mammae
 • DN64.8G – fremmedlegeme i bryst
 • DN64.8D – galactocele
 • DL72.0 – atherom***

INFEKTIONER

 • DN61.9 – inflammationes mammae non puerperales, mastitis
 • DN61.9B – abscessus mammae non puerperalis

INFEKTION I FORBINDELSE MED PUERPERIET

 • DO91.1 – abscessus mammae lactationis
 • DO91.2 – mastitis non purulenta  lactationis

ANAMNESE MED ONDARTET SVULST

 • DZ80.3 – familieanamnese med ondartet svulst
 • DZ85.3 – anamnese med ondartet svulst i bryst (tidl. op./beh for c. mammae)
 • DZ08.0R – Kontrol efter operation af ondartet svulst i bryst

MISDANNELSER

 • DZ90.1 – erhvervet mangel af bryst eller dele heraf
 • DQ83.1 – mamma accesoria
 • DQ83.3 – papilla mammae accessoria
 • DQ83.9 – uspecificeret misdannelse

OBSERVATIONSDIAGNOSER

 • DZ03.9 – observation på mistanke om ikke specificeret sygdom
 • DZ03.1R – observation på mistanke om ondartet svulst i bryst
 • +ZDW71 – benyttes som tillægskode til observationsdiagnose; betyder at diagnosen er afkræftet

ANDRE LIDELSER og tilstande

 • DI88.9 – lymphadenit uden specifikation
 • DI97.2 – lymphoedema efter brystkirurgi
 • DL72.0 – cystis epidermalis (aterom)***
 • DR92.9 – abnorme fund ved billeddiagnostik (henvisningsdiagnose)
 • DS20.0 – contusio mammae (traumatiske læsioner)
 • DT85.4 – complicatio mechanica prostheseos mammae
 • DZ71.8A – kontakt mhp. vurdering af mulighed for tumorbeh. ( + diagnose for cancer) f. eks. second opinion
 • DZ42.9 – efterbehandling med plastikkirurgi uden specification (æseløre efter mastektomi)
 • DZ42.1 – efterbehandling med plastikkirurgi på bryst
 • DZ90.1 – erhvervet mangel af bryst
 • DZ03.9 – observation uden behandling
 • DD03.9 – Paget’s disease of the Nipple

KOMPLIKATONER

 • DT81.4H – postoperativ dyb sårinfektion (infektion med purulent aspirat). Diagnosen kræver, at der er behov for kirurgisk intervention d.v.s en procedure.
 • DT81.4G – postoperativ overfladisk sårinfektion. (klinisk infektion behandlet med antibiotika uden kirurgisk intervention). Ved sårinfektion er det obligatorisk med udløsende indgreb, dato og sted som tillægskodning: (kode på udløsende indgreb + K…_____ + dato for udløsende indgreb ZTååååmmdd + SKS Kode for afdeling
 • DT81.0G – postoperativt blødning (+ kode for udløsende indgreb K…) som kræver åben reoperation (procedure: KHWW00)
 • DT81.0H – postoperativt hæmatom, som kræver aktiv intervention uden åben reoperation (punktur og/eller dræn)
 • DT81.3D – dyb bristning og eller nekrose som kræver kirurgisk revision
 • DT81.3C – overfladisk bristning og/eller nekrose af operationssår uden kirurgisk intervention
 • DI97.2 – lymfødema postmastektomiam***

MALIGNE TILSTANDE

 • DD05.9 – carcinoma in situ mammae (generelt)
 • DD05.1 – DCIS
 • DC50.0 – neoplasma mal. papillae et areolae mammae
 • DC50.9 – neoplasma mal. mammae uden specifikation
 • DC77.0 – neopl. mal. lymph. colli et supraclav. (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC77.3 – neopl. mal. lymph. axillae metastaticum. (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC78.0 – neopl. mal. pulm. metastaticum. (plus tilllægskode for c. mammae)
 • DC78.7 – neoplasma mal. hep. metastaticum (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC79.2 – neoplasma mal. cutis metastaticum (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC79.3 – neoplasma mal. cerebri (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC79.5 – neoplasma mal. oss. metastaticum (plus tillægskode for c. mammae)