Medlemslogin

Diagnoseliste

BENIGNE TUMORER

 • DN639 – tumor mammae uden spec. Anbefales alene benyttet som henvisningsdiagnosen for formodet benign tumor.
 • DD177C – lipom i mamma
 • DD249 – NEOPLASMA BENIGNUM MAMMAE (evt med suffix)1A: fibroadenoma mammae, C: papilloma ductuli mammae
 • D: adenoma of the nipple, E: phylloides tumor i mammae
 • F: harmatoma mammae, G: fibromatosis mammae/desmoid tumor
 • W: neoplasma benigna mammae, anden

BENIGNE TILSTANDE

 • DN600 – cystis mammae solitaria (enkelt cyste)
 • DN601 – multiple cyster i bryst
 • DN602 – fibroadenomatosis mammae
 • DN603 – atypisk hyperplasi  (suffix A duktal, B lobulær)     
 • DN604 – ectasia ductus mammae
 • DN608A – mikroforkalkninger i bryst
 • DN609 – dysplasia mammae benigna uden spec.
 • DN629 – hypertrophia mammae
 • DN629A – gynækomsti (mænd)
 • DN640 – fissura et fistula papillae mammae (suffix A alene fissur, suffix B alene fistel)
 • DN641 – liponecrosis mammae
 • DN642 – atrofia mammae
 • DN643 – galactorhoea non puerperalis
 • DN644 – mastodyni  ( suffix A cyklisk, B non cyklisk)
 • DN645A – flour papillae mammae
 • DN645B – induratio mammae
 • DN645C – inversio papillae mammae
 • DN645D – papilla mammae retracta
 • DN648A – deformatio mammae
 • DN648G – fremmedlegeme I bryst
 • DN648D – galactocele
 • DL720 – aterom***

INFEKTIONER

 • DN619 – inflammationes mammae non puerperales
 • DN619B – abscessus mammae non puerperalis

INFEKTION I FORBINDELSE MED PUERPERIET

 • DO911 – abscessus mammae lactationis
 • DO912 – mastitis non purulenta  lactationis

ANAMNESE MED ONDARTET SVULST

 • DZ803 – familieanamnese med ondartet svulst
 • DZ853 – anamnese med ondartet svulst i bryst (tidl. op./beh for c. mammae, ikke kontrol)
 • DZ080R – Kontrol efter operation af ondartet svulst i bryst

MISDANNELSER

 • DZ901 – erhvervet mangel af bryst eller dele heraf
 • DQ831 – mamma accesoria
 • DQ833 – papilla mammae accessoria
 • DQ839 – uspecificeret misdannelse

OBSERVATIONSDIAGNOSER

 • DZ039 – observation på mistanke om ikke specificeret sygdom
 • DZ031R – observation på mistanke om ondartet svulst i bryst
 • +ZDW71 – benyttes som tillægskode til observationsdiagnose betyder at diagnosen er afkræftet

ANDRE LIDELSER og tilstande

 • DI889 – lymphadenit uden specifikation
 • DI972 – lymphoedema post mastectomiam (eller anden brystkirurgi/lumpektomi)
 • DL720 – cystis epidermalis (aterom)***
 • DR929 – abnorme fund ved billeddiagnostik (henvisningsdiagnose)
 • DS200 – contusio mammae (traumatiske læsioner)
 • DT854 – complicatio mechanica prostheseos mammae
 • DZ718A – kontakt mhp. vurdering af mulighed for tumorbeh. ( + diagnose for cancer) f. eks. Second opinion
 • DZ429 – efterbehandling med plastikkirurgi uden specification (æseløre efter mastektomi)
 • DZ421 – efterbehandling med plastikkirurgi på bryst
 • DZ901 – erhvervet mangel af bryst
 • DZ039 – observation uden behandling

KOMPLIKATONER

 • DT814H – postoperativ dyb sårinfektion ( Infektion med purulent aspirat optimalt med pos dyrkning ). Diagnosen kræver at der er behov for kirurgisk intervention d.v.s en procedure.
 • DT814G – postoperativ overfladisk sårinfektion. (Klinisk infektion behandlet med antibiotika uden kirurgisk intervention). Ved sårinfektion er det obligatorisk med udløsende indgreb, dato og sted som tillægskodning: (kode på udløsende indgreb + K…_____ + dato for udløsende indgreb ZTååååmmdd + SKS Kode for afdeling
 • DT810G – postoperativt blødning (+ kode for udløsende indgreb K…) som kræver åben reoperation (procedure :KHWW00)
 • DT810H – postoperativt hæmatom som kræver aktiv intervention uden åben reoperation (punktur, og eller dræn)
 • DT813D – dyb bristning og eller nekrose som kræver kirurgisk revision
 • DT813C – overfladisk bristning og/eller nekrose af operationssår uden kirurgisk intervention
 • DI972 – lymfødema postmastektomiam***

MALIGNE TILSTANDE

 • DD059 – carcinoma in situ
 • DC500 – neoplasma mal.paillae et areolae mammae
 • DC500C – Paget’s sygdom i mammae
 • DC509 – neoplasma mal mammae uden specifikation
 • DC770 – neopl.mal.lymph.colli et supraclav. (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC773 – neopl.mal.lymph.axillae metastaticum. (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC780 – neopl.mal.pulm.metastaticum. (plus tilllægskode for c. mammae)
 • DC787 – neoplasma mal hep.metastaticum. (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC792 – neoplasma mal. cutis.metastaticum. (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC793 – neoplasma mal. cerebri. (plus tillægskode for c. mammae)
 • DC795 – neoplasma mal. oss..metastaticum. (plus tillægskode for c. mammae)