Medlemslogin

Bestyrelse

Formand:
Marco Mele, overlæge
Brystkirurgisk Afdeling F 118
Herlev Hospital
2730 Herlev
marco.mele@regionh.dk

Næstformand:
Eva Balling, overlæge
Randers Sygehus
evabalin@rm.dk

Sekretær:
Inge Scheel Andersen, overlæge, Ph.d.
Viborg Sygehus
ingander@rm.dk

Kasserer:
Eva Balling, overlæge
Randers Sygehus
evabalin@rm.dk

Øvrige Medlemmer:

Lone Bak Hansen
Roskilde Sygehus
lobak@regionsjaelland.dk

Marianne Lautrup, overlæge
Vejle Sygehus
marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Thomas Foged (suppleant), afd. læge
Plastikkir. afd. Z
Odense Sygehus
thomas.foged@rsyd.dk

Formand ex officio:
Niels Bentzon, Overlæge
Brystkirurgisk Afdeling F 118
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Tlf.: +45 3868 2624
niels.bentzon@regionh.dk