Medlemslogin

Bestyrelse

Formand

Niels Bentzon, Overlæge
Brystkirurgisk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Tlf.: +45 3868 2624
niels.bentzon@regionh.dk

Næstformand:

Eva Balling, overlæge
Randers Sygehus
evabalin@rm.dk


Sekretær:

Camilla Bille, Afdelingslæge, Ph.d.
Plastikkirurgisk afdeling Z
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Camilla.Bille@rsyd.dk

Kasserer:

Ute Hoyer, Ledende overlæge
Mammakirurgisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
Hobrovej 18
9000 Aalborg
u.hoyer@rn.dk

Medlemmer:

Marianne Lautrup, overlæge
Vejle Sygehus
marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Suppleant:

Inge Scheel Andersen, overlæge, Ph.d.
Viborg Sygehus
ingander@rm.dk